TOWARZYSTWO AMICUS

15-889 BIAŁYSTOK
UL. BRUKOWA 28 LOK. 8
TEL./FAX. (85) 653 77 53
E-MAIL: 
ZIELONAGOSPODARKA@BIA.PL
PARTNERZYAKTUALNOŚCI
I Ty możesz tworzyć Zielone Miejsca Pracy!
2015-04-27

Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski wspólnie z Liderem projektu - Towarzystwem Amicus prowadzą działania upowszechniające w ramach realizacji projektu pt. „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”. Działania te mają na celu zaprezentowanie wypracowanego w ramach projektu Modelu tworzenia zielonych miejsc pracy dla osób bez kwalifikacji w obszarze zbiórki zużytych baterii i ZSEE oraz dystrybucji biomasy.

W maju i czerwcu 2015 r. na terenie województwa podlaskiego odbędą się bezpłatne seminaria wdrożeniowe skierowane do:

- rolników i ich domowników,

- osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo,

- pracowników jednostek samorządu terytorialnego,

- przedsiębiorców,

- przedstawicieli szkół, organizacji pozarządowych oraz doradców rolniczych.

W trakcie seminariów zaprezentowane zostaną produkty finalne opracowane w trakcie realizacji projektu:

- Plan zbiórki ZSEE, ubrań, baterii i nakrętek,

- Plan odbioru ZSEE, ubrań, baterii i nakrętek,

- Analiza ekonomiczna zbiórki w gminie,

- Wzór organizacji i finansowania ZMP,

- Przewodnik ABC biomasy,

- Kalkulator do szacowania ZSEE i ubrań,

- Kalkulator do szacowania baterii i nakrętek,

- Kalkulator do szacowania biomasy,

- Strategia tworzenia i finansowania ZMP.

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w seminariach wdrożeniowych. Szczegółowych informacji udziela Pani Aneta Kostecka, tel. 85 74 12 113, e-mail: akostecka@fzpp.pl

I Ty możesz tworzyć Zielone Miejsca Pracy!