TOWARZYSTWO AMICUS

15-889 BIAŁYSTOK
UL. BRUKOWA 28 LOK. 8
TEL./FAX. (85) 653 77 53
E-MAIL: 
ZIELONAGOSPODARKA@BIA.PL
PARTNERZYAKTUALNOŚCI
  Zapytanie ofertowe SAE ZPP
2016-02-12
Podziękowania za 2,5 roku dobrej współpracy przy realizacji projektu
2015-06-30
We wtorek 30 czerwca br. kończymy realizację projektu innowacyjnego testującego „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego” (nr projektu: WND-POKL.06.01.01-20-002/12)...
Model 3 PARTNERSTWO
2015-06-25
Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu poświęconemu Modelowi 3 PARTNERSTWO w ramach realizacji projektu "Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego".
Model 2 BIOMASA
2015-06-25
Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu poświęconemu Modelowi 2 BIOMASA w ramach realizacji projektu "Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego".
Model 1 RECYKLING
2015-06-25
Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu poświęconemu Modelowi 1 RECYKLING w ramach realizacji projektu "Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego".
PIERWSZE SEMINARIA WDROŻENIOWE ZA NAMI!
2015-05-29
Z początkiem maja br. rozpoczęła się intensywna realizacja seminariów wdrożeniowych na terenie wybranych 18 gmin/miast woj. podlaskiego.
Dni Otwarte Funduszy Europejskich
2015-04-29
Zielone miejsca pracy i informacja europejska podczas „Dni Otwartych Funduszy Europejskich” w Towarzystwie Amicus...
I Ty możesz tworzyć Zielone Miejsca Pracy!
2015-04-27
Zapraszamy na bezpłatne seminaria wdrożeniowe!
PRODUKTY FINALNE PROJEKTU
2015-01-28
Zapraszamy do zapoznania się z produktami finalnymi projektu "Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego"...
PRODUKT FINALNY PROJEKTU (PF 8) - KALKULATOR
2015-01-12
PRODUKT FINALNY PROJEKTU (PF 8) - KALKULATOR
PRODUKTY FINALNE PROJEKTU (PF 6 i PF 7) - KALKULATORY
2015-01-12
Zapraszamy do zapoznania się z opracowanymi w ramach Projektu pt. „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”, nr projektu WND-POKL.06.01.01-20-002/12 "" kalkulatorami:
PRZEGLĄD OKRESOWY PROJEKTU
2014-11-20
W dniu 7 listopada 2014 r. w siedzibie Projektodawcy przy ul. Brukowej 28/8 w Białymstoku, odbyło się spotkanie w ramach przeglądu okresowego projektu innowacyjnego testującego „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”
TRWAJĄ PRZYGOTOWANIA DO ORGANIZACJI ZIELONEGO FESTYNU
2014-11-05
W związku z zapisami Strategii wdrażania projektu innowacyjnego, w okresie przedświątecznym zostanie zorganizowany Zielony Festyn...
ZBIÓRKA ZUŻYTEGO I ZEPSUTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ BATERII
2014-10-03
Działania związane ze zbiórką zużytego i zepsutego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii prowadzone są w miesiącach wrzesień – grudzień 2014 r.
STAŻE ZAWODOWE – ZMP: DYSTRYBUTOR I PRODUCENT
2014-09-30
W ramach Zadania 5 „Testowanie opracowanego produktu w zakresie odbioru biomasy - WSA w Łomży, Towarzystwo Amicus, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, która jest odpowiedzialna za prawidłową realizację Zadania 5, w okresie od 01.07.2014 r. do 30.09.2014 r. podjęła następujące działania:
STAŻE ZAWODOWE – ZMP: SEGREGATOR I EDUKATOR
2014-09-29
W ramach Zadania 4 „Testowanie opracowanego produktu w zakresie zbiórek z. baterii i ZSEE-Stowarzyszenie ZPP, Towarzystwo Amicus, Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski, który jest odpowiedzialny za prawidłową realizację Zadania 4, w okresie od 01.07.2014 r. do 30.09.2014 r. podjął następujące działania...
Druga wizyta studyjna w Niemczech
2014-09-26
W dniach 22 - 27 września 2014 r. na terenie Drezna i Monachium realizowana była druga wizyta studyjna w Niemczech w ramach realizacji Projektu „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”
Przygotowania do drugiej wizyty studyjnej w Niemczech
2014-08-13
W dniach 22 - 27 września 2014 r. na terenie Drezna i Monachium odbędzie się druga wizyta studyjna w Niemczech w ramach realizacji Projektu „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”.
Druga wizyta studyjna Partnera z Niemiec w Polsce
2014-05-30
W dniach 28 maja – 2 czerwca br. na terenie Wiżajn realizowana jest druga wizyta studyjna Partnera z Niemiec w Polsce w ramach realizacji Projektu „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”.
Szkolenia zawodowe - zużyte baterie i ZSEE
2014-05-12
W dniach 7 – 11 kwietnia br. w Hotelu „Zbyszko” w Nowogrodzie odbyły się 40-godzinne szkolenia zawodowe.
Szkolenia zawodowe - biomasa
2014-05-12
W miesiącu kwietniu br. w dniach 10, 11, 14, 17, 18 odbyły się w siedzibie Wyższej Szkoły Agrobiznesu 40-godzinne szkolenia zawodowe.
Spotkanie Partnerów z przedstawicielami gmin i miast w sprawie testowania w projekcie innowacyjnym
2014-05-09
W dniu 08.05.2014 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży odbyło się spotkanie w sprawie testowania w projekcie innowacyjnym „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”.
Drugie spotkanie informacje w Nowogrodzie oraz pierwsze wsparcie dla uczestników/czek Projektu w Łomży
2014-03-05
W dniu 20.02.2014 r. w Urzędzie Miasta Nowogród odbyło się drugie spotkanie informacyjne z bezrobotnymi 50+ i niepełnosprawnymi z terenu Miasta Nowogród. W trakcie spotkania przedstawione zostały założenia projektu.
Spotkanie Partnerów w sprawie testowania w projekcie innowacyjnym
2014-03-03
W dniu 28.02.2014 r. w siedzibie Towarzystwa Amicus odbyło się spotkanie partnerów krajowych z Liderem projektu. Przedmiotem spotkania były rozmowy zakończonego procesu rekrutacji uczestników/czek projekt.
Działania rekrutacyjno-promocyjne przeprowadzone przez Partnera 1 - Stowarzyszenie Agencję Ekorozwoju Zielone Płuca Polski w styczniu 2014 r.
2014-01-30
Partner 1 - Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski, przeprowadził w styczniu 2014 r. działania rekrutacyjno-promocyjne
Spotkanie Partnerów w sprawie testowania w projekcie innowacyjnym
2014-01-30
W dniu 13.01.2014 r. w siedzibie Towarzystwa Amicus odbyło się spotkanie partnerów krajowych z Liderem projektu.
Rekrutacja uczestników do udziału w testowaniu w projekcie innowacyjnym
2014-01-22
...
Testowanie w ramach Projektu innowacyjnego pt. „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”
2013-12-12
W miesiącach listopad – grudzień 2013 r. prowadzona jest rekrutacja osób do udziału w testowaniu w ramach Projektu pt. „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”.
Zatwierdzenie Strategii wdrażania projektu innowacyjnego
2013-12-11
W dniu 13.11.2013 r. Zespół oceniający Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku zaakceptował poprawioną Strategię wdrażania projektu innowacyjnego testującego.
ZATWIERDZENIE STRATEGII WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO
2013-10-01
W dniu 30 września br. na posiedzeniu Regionalnej Sieci Tematycznej w województwie podlaskim opiniowania była strategia wdrażania projektu innowacyjnego pt. „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”.
Zapraszamy do zapoznania się z RAPORTEM z BADAŃ nad BIOMASĄ
2013-09-28
Prezentujemy ukończony Raport z Badań nad Biomasą.
Zapraszamy do zapoznania się z RAPORTEM z BADAŃ nad ZSEiE i BATERIAMI
2013-09-28
Prezentujemy ukończony Raport z Badań nad ZSEiE i Bateriami.
Zapraszamy do zapoznania się ze WSTĘPNYMI WERSJAMI PRODUKTÓW
2013-09-28
Prezentujemy Wstępne Wersje Produktów.
Zapraszamy do zapoznania się ze STRATEGIĄ WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO
2013-09-28
Prezentujemy ukończoną Strategię Wdrażania Projektu Innowacyjnego.
Koniec pierwszego etapu realizacji projektu
2013-08-26
Koniec pierwszego etapu realizacji projektu innowacyjnego "Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego"
Zakończenie prac nad przygotowaniem wstępnej wersji produktów i strategii wdrażania projektu innowacyjnego
2013-08-05
Rozpoczął się ostatni miesiąc prac ekspertów w ramach realizacji Zadania 3 „Opracowanie wstępnej wersji produktu oraz strategii wdrażania projektu innowacyjnego-Towarzystwo Amicus-06-08.2013”.
Podsumowanie pierwszej wizyty studyjnej w Niemczech
2013-08-05
W dniach 30 czerwca – 5 lipca br. realizowana była pierwsza wizyta studyjna w Niemczech w ramach realizacji Projektu „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”.
Trwa realizacja pierwszej wizyty studyjnej w Niemczech
2013-07-03
W dniach 30 czerwca – 5 lipca br. odbywa się pierwsza wizyta studyjna w Niemczech w ramach realizacji Projektu „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”.
Przygotowania do pierwszej wizyty studyjnej w Niemczech
2013-06-17
W dniach 30 czerwca – 5 lipca br. odbędzie się pierwsza wizyta studyjna w Niemczech w ramach realizacji Projektu „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”.
SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI SAMORZĄDÓW
2013-05-29
W poniedziałek, 27 maja br. odbyło się spotkanie Lidera Projektu, Partnera z Niemiec oraz Partnerów krajowych w Urzędzie Miasta Łomży z przedstawicielami samorządów, na terenie których realizowany jest Projekt „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego” (Gmina i Miasto Łomża, Gmina i Miasto Kolno, Gmina Narewka, Miasto i Gmina Nowogród).
Pierwsza wizyta studyjna Partnera z Niemiec w Polsce
2013-05-28
W dniach 24-29 maja br. na terenie Wizny i Wiżajn odbywa się pierwsza wizyta studyjna Partnera z Niemiec w Polsce w ramach realizacji Projektu „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”.
Kontynuacja badań w ramach projektu oraz przygotowania do wizyty studyjnej
2013-05-06
W ramach realizacji projektu prowadzone są od lutego br. badania i analizy problemu zbiórki zużytych baterii i ZSEE oraz zastępowania konwencjonalnych surowców energetycznych biomasą.
Badania i analizy w ramach projektu
2013-04-22
Badania i analizy w ramach projektu „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”
Spotkanie Partnerów w sprawie realizacji projektu
2013-04-09
W dniu 21.03.2013 r. w siedzibie Towarzystwa Amicus odbyło się spotkanie Partnerów krajowych z Liderem projektu. Przedmiotem spotkania było omówienie postępu w realizacji Zadania 1 „Diagnoza i analiza problemu zbiórki zużytych baterii i ZSEE” oraz Zadania 2 „Diagnoza i analiza problemu zastępowania konwencjonalnych surowców energetycznych biomasą”.
Posiedzenie Komitetu Sterującego
2013-02-19
W dniu 18.02.2013 r. w siedzibie Towarzystwa Amicus odbyło się posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach realizacji projektu pt. „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”
Spotkanie Partnerów w sprawie realizacji projektu
2013-02-01
W dniu 18.01.2013 r. w siedzibie Towarzystwa Amicus odbyło się spotkanie partnerów krajowych z Liderem projektu. W trakcie spotkania omówiono zakres prac, jakie są do wykonania w pierwszych miesiącach realizacji projektu. Uzgodniono również skład Komitetu Sterującego, w skład którego wchodzić będzie przedstawiciel każdej instytucji partnerskiej.
Rozpoczęcie projektu
2013-01-30
Z przyjemnością informujemy, iż z dniem 01.01.2013 r. Towarzystwo Amicus z siedzibą w Białymstoku (ul. Brukowa 28 lok. 8, 15-889 Białystok) rozpoczęło realizację Projektu „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego” w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”...